mask

Instalacje wodne i kanalizacyjne

Instalacja wodno-kanalizacyjnaKażdy budynek, w którym przebywają ludzie, musi być wyposażony w instalację wodną i kanalizacyjną. Zapewniają one ciągłość dostawy wody, jak również nieuciążliwy odbiór ścieków i nieczystości. Trzeba też pamiętać o zapewnieniu bezpieczeństwa użytkowania tych instalacji.

 

Montaż instalacji wodociągowej

Od właściwego wykonania montażu instalacji wodociągowej zależy zapewnienie odpowiedniego ciśnienia w instalacji i wygoda korzystania z niej. Ważnym zagadnieniem jest przy tym dobór materiału, z jakiego wykonane są rury oraz ich połączenia. Od tego zależą parametry hydrauliczne, takie jak opory przepływu, czy wielkość i wydajność pompy. Trzeba też zwrócić uwagę na to, by woda o danym składzie, na przykład podwyższonej zawartości chlorków, nie oddziaływała korodująco. Zestaw wodomierzowy, stanowiący połączenie instalacji z siecią musi być zabezpieczony przed przepływem zwrotnym, oraz przed zanieczyszczeniami stałymi.

 

Montaż instalacji kanalizacyjnej

Aby zapewnić odprowadzenie nieczystości, montaż instalacji kanalizacyjnej musi być wykonany starannie i ze znajomością sztuki budowlanej. Najczęściej stosowane systemu oparte są na odprowadzeniu grawitacyjnym. W sytuacji, gdzie nie jest to możliwe na całej długości rur, konieczne jest zainstalowanie zabezpieczeń przed przepływem zwrotnym ścieków, na przykład w postaci przepompowni. Rury stosowane do wykonania kanalizacji muszą zapewniać ciche, bezzapachowe i skutecznie odprowadzenie ścieków. Aby zapewnić realizację tego zadania, konieczny jest odpowiedni dobór średnic przewodów oraz rozwiązania zapewniające napowietrzanie instalacji.